Dług publiczny – kiedy jest zły i kiedy dobry?

Kiedy dług publiczny jest dobry?

W krótkim okresie dług publiczny jest dla państw dobrym sposobem na pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje w rozwój gospodarczy. Dług rządowy jest bezpiecznym sposobem dla ludzi z innych krajów, aby zainwestować we wzrost innego kraju poprzez zakup obligacji rządowych. Treściwe artykuły na temat zakupu obligacji znajdziesz na stronie zarabianie.com.pl

Jest to znacznie bezpieczniejsze niż bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Jest to również mniej ryzykowne niż inwestowanie w spółki publiczne kraju poprzez jego giełdę. Dług jest atrakcyjny dla inwestorów unikających ryzyka, ponieważ jest wspierany przez sam rząd.

Dług publiczny, jeśli jest prawidłowo wykorzystywany, może poprawić standard życia w danym kraju. Dzięki niemu rząd może budować nowe drogi i mosty, poprawiać edukację i szkolenia zawodowe oraz zapewniać emerytury. Wydatki te dodatkowo pobudzają wzrost gospodarczy. 

Kiedy dług publiczny jest zły?

Rządy mają tendencję do zaciągania zbyt dużego długu, ponieważ korzyści z tego tytułu sprawiają, że wyborcy tego chcą. Zwiększanie zadłużenia pozwala liderom rządu na zwiększanie wydatków bez podnoszenia podatków. Inwestorzy często mierzą poziom ryzyka porównując zadłużenie do całkowitej produkcji gospodarczej danego kraju, która jest mierzona przez PKB. Stosunek długu do PKB daje wyobrżenie co do prawdopodobieństwa, że kraj spłaci swój dług.

W miarę wzrostu stóp procentowych od zakupów obligacji, refinansowanie istniejącego zadłużenia staje się dla danego kraju droższe. Ostatecznie dochody muszą być wydawane na spłatę długu, a mniej na usługi rządowe. Taki scenariusz może doprowadzić do kryzysu zadłużenia.

W długim okresie zbyt duży dług publiczny powoduje, że inwestorzy podnoszą stopy procentowe w zamian za zwiększone ryzyko niewykonania zobowiązań. To sprawia, że składniki ekspansji gospodarcza jest droższa. 

Aby uniknąć tego obciążenia, rządy muszą starannie znaleźć balans w zadłużeniu; musi ono być wystarczająco duże, aby pobudzić wzrost gospodarczy, ale na tyle małe, aby utrzymać stopy procentowe na niskim poziomie. 

Dług publiczny a zadłużenie zagraniczne brutto

Pojęcia długu publicznego nie należy mylić z długiem zewnętrznym: ten ostatni to kwota, którą rząd i sektor prywatny są winne inwestorom zagranicznym. Dług publiczny ma wpływ na zadłużenie zewnętrzne, ale to nie to samo.  Jeśli wzrosną stopy procentowe dla długu publicznego, wzrosną one również dla całego długu prywatnego. To jeden z powodów, dla których większość firm wywiera presję na rządy, by utrzymywały dług publiczny w rozsądnych granicach.